Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Početna Proizvodi O nama Galerija Sertifikati Novosti Kontakt

Srpski | English | Italiano | Русский | Deutsch

O nama

 

 

CILJEVI FIRME ''DUNAV'' a.d. GROCKA

Želimo da Dunav a.d. bude dugi niz godina prepoznatljivi proizvodjač teksturiranih poliamidnih i poliesterskih prediva, efektnih prediva i konca, kao i obmotanih elastanskih prediva. Da bismo obezbedili egzistenciju i tekuće investicije naša razmišljanja i delovanja su usmerena ka ostvarivanju visokih zahteva tržišta. Naš cilj je da se dalje izgrađujemo, razvijamo i osposobimo da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca.
Nas rukovode inovacije, dobra usluga, kvalitet, fleksibilni smo i stremimo dobrom imidžu. Na tržištima, na kojima smo prisutni, želimo da nudimo sistemska rešenja i kompletne usluge i da zahvaljujući takvom delovanju, zauzmemo visoko mesto. Delovanje na polju teksturiranih i obmotanih elastanskih prediva smatramo zadatkom cele kompanije. Želimo da budemo uspešni i jedinstveni i da tako doprinosimo razvoju kompanije.

 

SMERNICE ZA RAD SARADNIKA

''DUNAV'' a.d.

 • U svom radu naši zaposleni na prvo mesto stavljaju zahteve naših kupaca.
 • Inovacijama u svim sferama svaki saradnik može već danas da učestvuje u ostvarivanju svog boljeg sutra.
 • Svako delovanje treba osmisliti onako kako želimo da se drugi učesnik ophodi prema nama.
 • Društvo može biti uspešno samo ako su njegovi zaposleni uspešni.
 • Naše razmišljanje i delovanje se rukovodi postizanjem optimalnog odnosa troškova i prihoda.

 

PRINCIPI NAŠEG DELOVANJA

 

 • Na polju proizvodnje teksturiranih bojenih i sirovih, poliamidnih i poliesterskih prediva i obmotanih elastanskih prediva zadovoljavamo potrebe tržišta, ne samo za repromaterijalima, već nudimo savete i tehnički servis i to počev od sagledavanja potreba, pa do njihovog zadovoljenja.
 • Naše tržišno delovanje se ogleda u rešavanju problema na ekonomičan i tehnološki savremen način, koji je jednostavan i siguran u primeni. Naši sistemi su visokog kvaliteta i odgovarajućeg nivoa cena i nose zaštićeno ime ''Dunav'' a.d.Grocka.
 • Smatramo da je jaka pozicija na tržištu bitan faktor za obezbedjenje održivosti sistema. Takvu poziciju mi stvaramo i učvršćujemo aktivnim marketingom, koji ima za cilj ekonomski osmišljenu obradu tržišta.
 • Naše delovanje je usmereno ka svim tržištima. Kao akcinarsko društvo shvatamo neophodnost izgradnje i daljeg razvijanja svih potencijala marketinga, prodaje, proizvodnje, istraživanja i razvoja, finansiranja, menadžmenta i organizacije.
 • Stremimo da u našim poslovnim odnosima preovladava fer, dinamično i odmereno delovanje, koje će utemeljiti dugoročne solidne medjuljudske odnose.
 • Nastojimo da sa javnim institucijama dobro saradjujemo.
 • Nastojimo da u svom delovanju uvažimo aspekte sveobuhvatnog očuvanja čovekove okoline.
 • Nastojimo da u okviru svojih mogućnosti podržimo lično i profesionalno usavršavanje naših saradnika, time što ih aktivno uključujemo u sistem rada i obezbedjujemo radnu klimu koja motiviše.
 • Od naših saradnika očekujemo visoke stručne i lične kvalifikacije i nadprosečno zalaganje. Nastojimo da naše saradnike shodno visokim zahtevima i ostvarenom zalaganju nagradimo i da ih kroz odgovarajuće institucije zaštitimo.
 • Svesni smo da naš uspeh odredjuje uspeh rukovodećih i stručnih saradnika. Stoga zahtevamo da se u potpunosti identifikuju sa politikom i ciljevima akcionarskog društva, da budu lojalni, spremi da prihvate inovacije, da budu fleksibilni u svom ponašanju, da budu na usluzi našim kupcima, kooperativni, da ne zanemaruju ulogu troškova i da u svemu budu za primer.
 • Moramo nastojati da ostvarimo profit koji će osigurati egzistenciju i dugoročan dalji razvoj kompanije.
 • Celokupno delovanje preduzeća je usmereno ka tome da se očuva postignuta održivost sistema funkcionisanje društva

 

 

Copyright DunavGrocka 2017.
Bulevar Revolucije 15, 11306 Grocka, Srbija
tel: ++381 11 8501052
e-mail: office@dunavgrocka.rs

| Početna | Proizvodi | O nama | Galerija | Sertifikati | Novosti | Kontakt |